NAŠE KONTAKTY

korešpondenčná adresa:
SpedEx, spol. s r.o.
Dopravná 3
934 01 LEVICE - SK

 

kancelária:
SpedEx, spol. s r.o.
Družstevnícka 5089
934 01 LEVICE

 

tel:
+421 903 202 567
+ 421 915 750 322

 

e-mail:
realsped@stonline.sk
spedex.lv@gmail.com

.

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI SpedEx, spol.s r.o. !

 

ImageHlavný profil spoločnosti od roku 2001 je poskytovanie komplexných colno-deklaračných služieb od vystavenia potrebných dokladov po priame zasupovanie pri colnom konaní na colnej pobočke v Leviciach.

Popri tejto činnosti prevádzkujeme aj ESHOP s obuvou.

COLNÁ DEKLARÁCIA

company

Služby colnej deklarácie a zastupovania pri colnom konaní prednostne poskytujeme pri colnej pobočke v Leviciach, kde naša kancelária je umiestnená na spoločnej chodbe s pobočkou colného úradu. Po vzájomnej dohode je možné aj zastupovanie na iných pobočkách colného úradu.

INTRASTAT

company

NTRASTAT systém - je systém štatistického zisťovania, ktorý umožnuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach SR to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi.

This template downloaded form free website templates