NAŠE KONTAKTY

korešpondenčná adresa:
SpedEx, spol. s r.o.
Dopravná 3
934 01 LEVICE - SK

 

kancelária:
SpedEx, spol. s r.o.
Družstevnícka 5089
934 01 LEVICE

 

tel:
+421 903 202 567
+421 915 750 322

 

e-mail:
realsped@stonline.sk
spedex.lv@gmail.com

 

 

COLNÁ DEKLARÁCIA

COLNÁ DEKLARÁCIA je hlavným profilom spoločnosti. Od roku 2001 zabezpečujeme kompletné spracovanie a vystavenie všetkých potrebných sprievodných dokumentov pri dovoze alebo vývoze tovaru do tretích krajín.

Služby colnej deklarácie a zastupovania pri colnom konaní prednostne poskytujeme pri colnej pobočke v Leviciach, kde naša kancelária je umiestnená na spoločnej chodbe s pobočkou colného úradu. Po vzájomnej dohode je možné aj zastupovanie na iných pobočkách colného úradu.

Spracovávame doklady a vyhlásenia pre všetky druhy ekonomických režimov ako aj priame dovozy a vývozy do tretích krajín. Ceny za služby colnej deklarácie a zastupovania pri colnom konaní sú individuálne stanovené dohodou podla objemu a obsahu objednaných služieb.

Všetky informácie Vám radi poskytneme v kancelárii colnej deklarácie prípadne prostredníctvom telefonických a mailových kontaktov.

 

 


This template downloaded form free website templates